Prijava v spletno aplikacijo MuLeMaWeb

Za uspešno prijavo mora agencija v programu MuLeMa najprej omogočiti dostop do spletne aplikacije MuLeMaWeb.

Za prijavo potrebujemo uporabniško kodo in geslo, ki ju dobimo od svoje agencije.

Uporabniška koda je sestavljena iz šifre agencije, znaka # in kode sodelavca, na primer 1#001 (1 je šifra agencije in 001 koda sodelavca).

Začetno geslo dodeli agencija, pozneje ga lahko sodelavec v spletni aplikaciji spremeni.

Prijava v spletno aplikacijo